SMAK beige

coördinator restauratiewerking (m/v/x)

strateeg in restauratie - S.M.A.K.

Beschrijving

In het AGB (autonoom gemeentebedrijf) Kunsten en Design, bundelen S.M.A.K., Designmuseum en het MSK de krachten. Met een innoverende blik op de toekomst koesteren ze kunstcollecties voor zowel de Gentenaars als liefhebbers van ver buiten Gent.

Heb jij zin je dagelijks in te zetten voor de kunstcollecties en je DNA te laten versmelten met dat van de Gentse musea? Je komt terecht in een betrokken werkomgeving met aandacht voor je werk-privébalans en een vernieuwende blik op de toekomst.

Als coördinator restauratiewerking bij S.M.A.K. maak je deel uit van het collectieteam en geef je leiding aan de restauratoren. Je werkt nauw samen met de collectiemedewerkers. Je rapporteert aan het hoofd van de collectie.

Vanuit jouw grondige kennis van en expertise in restauratie en conservatie van hedendaagse kunst, ben je verantwoordelijk voor onderstaande resultaatgebieden.

Coördinatie, organisatie en optimalisatie van de restauratiewerking in zijn geheel

 • Je stroomlijnt alle processen en noodzakelijke activiteiten die de collectiewerking genereert met betrekking op de restauratiewerking.
 • Je zorgt voor evenwichtige taakverdeling in het team, zowel wat betreft de dagelijkse werking, restauratie- en onderzoeksprojecten, koerieropdrachten,… .
 • Je maakt een realistische werkplanning op (rekening houdend met de reële personeelsbezetting, deadlines en vereiste kwaliteit), volgt de voortgang tussentijds op en stuurt bij waar nodig.
 • Je zet samenwerkingen op met externe partners (o.a. restauratoren, vakspecialisten,..) voor de uitvoering van bepaalde opdrachten of projecten, en voorziet het nodige budget daarvoor.
 • Je zet een planning uit van restauratieprojecten, zowel op korte en middellange termijn en geeft input naar het beleid toe.
 • Je organiseert de werkruimtes van het restauratieteam (atelier, depot, transitruimte) en ziet toe op de orde en netheid van de werkruimten.

Lijnen uitzetten voor een restauratie- en conservatiebeleid op middellange en lange termijn

 • Je zet lijnen uit voor het conservatiebeleid op middellange en lange termijn: verpakkingen, depot, transport, klimatisatie, belichting,… .
 • Je werkt een preventief conservatiebeleid uit.
 • Ook ontwikkel je een beleid voor depotbeheer: ordeningsplan, beveiligingsplan, klimaatplan en verpakkingsplan voor depots.
 • Je prioriteert (rekening houdend met de gehelde museumwerking) en beslist inzake aanpak/herinrichting van:
  • de werkruimten van de restauratren waar de kunstwerken gemanipuleerd worden.
  • de depts waar de kunstwerken getransporteerd en bewaard worden.

Leidinggeven, coachen en ontwikkelen van medewerkers

 • Je stuurt de medewerkers aan, geeft hen feedback omtrent hun functioneren en coacht hen.
 • Je zorgt voor de kennis- en expertiseontwikkeling van de teamleden (opleiding, deelname aan congressen, symposia,…) en motiveert hen om initiatieven op te zetten om de kennis te delen met het externe werkveld (nationaal/internationaal).
 • Je ziet toe op het welzijn en de veiligheid van de restauratoren (door bv. te zorgen voor persoonlijke beschermingsmiddelen en maatregelen).
 • Je ziet toe op een vlotte samenwerking, informatiedeling, onderlinge afstemming van agenda en activiteiten van de restauratoren.

Uitbouwen van de restauratiewerking tot erkend expertisecentrum

 • Je onderzoekt op welke manier S.M.A.K. een dienstverlenende rol kan opnemen in Vlaanderen en daarbuiten op het vlak van conservatie en restauratie.
 • Je ontwikkelt een plan van aanpak tot realisatie van het expertisecentrum en doet voorstellen naar het beleid toe op inhoudelijk en budgettair vlak.
 • Je bereidt subsidiedossiers voor naar diverse overheden (bv. Vlaamse overheid / erfgoeddecreet).
 • Je bouwt een dienstverlening uit op het vlak van conservatie en restauratie naar het ‘brede cultureel-erfgoedveld’.

Onderzoek, kennisbeheer en expertise

 • Je stuurt onderzoeksprojecten aan op het vlak van restauratieconservatie.
 • Je bouwt je eigen vaktechnische bekwaamheid uit en breidt die van het team uit.
 • Je deelt kennis en expertise met collega’s intern en extern uit het brede werkveld via publicaties, lezingen, symposia…, en ontwikkelt daar tools voor.
 • Je bouwt een netwerk uit en onderhoudt dit netwerk.
 • Je hebt een goede talenkennis (NL, FR, ENG) en je kan je flexibel opstellen op vlak van werkuren, werklocatie en verplaatsingen in binnen- en buitenland.

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op A-niveau;
 • Een aantrekkelijk salaris (bruto maandelijks loon vanaf € 3215 (1 jaar anciënniteit)) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren;
 • De plaats van tewerkstelling is S.M.A.K. - Jan Hoetplein 1, 9000 Gent.

We leggen met deze vacature een wervingsreserve aan.
Deze kan gebruikt worden voor toekomstige vacatures.

Je valt onder de rechtspositieregeling van het AGB. Dit betekent dat als je nog niet tewerkgesteld bent bij het AGB Kunsten en Design of het AGB Erfgoed, je ontslag zal moeten nemen bij jouw huidige werkgever. Meer informatie vind je hier.

Wat zijn de voorwaarden?

 1. Je hebt een gepast diploma
  - ofwel heb je minimaal een bachelor diploma conservatie-restauratie.
  - ofwel heb je een gelijkwaardig diploma. Dit moet je wel aantonen met de nodige documenten
 2. Je hebt 1,5 jaar professionele ervaring in behoud/beheer en conservatie/restauratie van hedendaagse kunst en aantoonbare ervaring in beleidsvoorbereidend werk voor een instelling binnen het domein van conservatie.
 3. Je voldoet aan de algemene voorwaarden.

Ben jij onze nieuwe coördinator restauratiewerking?

Schrijf je uiterlijk in op 16/09/2019 door onderaan op de knop 'Solliciteer nu' te klikken.  
Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv (of vul je werkervaring en opleidingen in je online dossier in)
 • Een kopie van je diploma
 • Als je een master diploma hebt, voeg dit dan toe aan jouw online dossier. Mogelijks worden een aantal computergestuurde testen voor jou niet-eliminerend.

Ben je laatstejaarsstudent?
Ook jij kan solliciteren. Je moet wel bewijzen dat je laatstejaarsstudent bent op het moment van uiterste inschrijvingsdatum door je inschrijvingsbewijs toe te voegen.
Heb je een buitenlands diploma?
Bezorg ons dan vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je de gelijkwaardigheid van je diploma hebt aangevraagd. Hiervoor kan je bij NARIC terecht.

Wat zijn de selectiestappen?

 • Computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze testen worden enkel afgenomen als je niet beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs / bachelordiploma / masterdiploma en deelneemt via aanwerving. De testen kunnen aangevuld worden met een persoonlijkheidsvragenlijst.
 • Een schriftelijk deel waarbij je kennisvragen, probleemsituaties of cases relevant voor de functie beantwoordt. Indien je slaagt en indien je bij de 14 sterkste kandidaten bent, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Niet-eliminerende computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze kunnen eventueel aangevuld worden met een persoonlijkheidsvragenlijst. Dit selectieonderdeel is adviserend als je over een masterdiploma beschikt.
 • Een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Er kan gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een case, presentatie of rollenspel voor te bereiden.

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • Klantgericht handelen
 • Resultaatgericht werken
 • Omgevingsbewust handelen
 • Conceptualiseren
 • Probleemoplossend werken
 • Technische vaardigheden beheersen
 • Samenwerken
 • Coachen
 • Team leiden
   

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud
  Neem contact op met: Iris Paschalidis, collectieverantwoordelijke S.M.A.K. (0496 64 78 75).
 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden
  Bel naar Laure Caus (09 266 75 78) collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.
 • Andere vragen
  Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Gent is voor iedereen!
Gent gaat voluit voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun schitterende kwaliteiten, passies en vaardigheden. Je kans om mee te bouwen aan de stad wordt niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, handicap, nationaliteit, …