Gent Lichtblauw

departementshoofd (m/v/x)

faciliterende leider - Departement Facility Management

Beschrijving

De Stad Gent en het OCMW Gent werken met meer dan 6.000 mensen aan een optimale dienstverlening voor een open, solidaire, wijze en kindvriendelijke stad. Heb je zin om je dagelijks in te zetten voor de Gentenaars en je DNA te laten versmelten met dat van de stad? Je komt terecht in een betrokken werkomgeving met aandacht voor je werk-privébalans en een innoverende blik op de toekomst.

 

Laat de stad door je aderen stromen bij het Departement FM. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:

 

Als departementshoofd sta je aan het hoofd van het Departement Facility Management. Op een kwalitatieve en klantgerichte manier ondersteunt het departement de andere departementen van Groep Gent. Dit gaat o.a. over schoonmaak, onderhoud gebouwen, alle aankopen, beheer, bouwen en verbouwen van het stadspatrimonium, enz.

Het departement werkt momenteel volop aan de integratie van de facilitaire diensten van de Stad en het OCMW. In de splinternieuwe structuur werd een nieuw klanten- en organisatiemodel met 6 diensten ontworpen:

 • 3 klantendiensten die instaan voor het (ver)bouwen, onderhouden van het patrimonium en leveren van facilitaire diensten:
 • Dienst FM Onderwijs. (schoolgebouwen, internaten, kinderopvang, jeugd,…)
 • Dienst FM Welzijn (Ouderenzorg (Woonzorgcentra, Lokale dienstencentra, Assistentiewoningen, …), Sociale Dienstverlening (Welzijnsbureaus, Activering, …) en Samenleven en Welzijn (Open Huizen, …))
 • Dienst FM Themagebouwen (cultuur, administratieve hoofdgebouwen, sport, politie, brandweer, openbaar domein)
 • 3 ondersteunende diensten die de klantendiensten ondersteunen in hun dienstverlening en hen ontzorgen waar nodig. Ze reiken daarbij een organisatie-/groepsbreed facilitair beleidskader aan waarbinnen het klantenbeleid kan gerealiseerd worden:
 • Dienst Aankoop en Logistiek. Deze dienst staat o.a. in voor schoonmaak, catering, vlootbeheer, logistiek, aankoop(beleid) en de drukkerij.
 • Dienst Vastgoed. Deze dienst staat o.a. in voor het beheer van de ruimte van de Stad en begeleidt vastgoedtransacties met derden voor het huren, verhuren, aankopen, verkopen of in opstal nemen van stadseigendommen bekijkt vanuit een strategische bril het patrimonium van de Stad.
 • Dienst FM Beleidsondersteuning. Deze dienst speelt een dienstverlenende en ondersteunende rol voor de andere diensten van FM

Als departementshoofd Facility Management ben je eindverantwoordelijke voor het departement dat ongeveer een 650-tal gedreven medewerkers telt.

 • Je stuurt de directeurs van de 6 diensten rechtstreeks aan. Je coacht en motiveert hen volgens de richtlijnen van Stad Gent. Zelf rapporteer je aan de algemeen directeur.
 • Samen met de directeurs van de betrokken diensten ga je voluit voor het realiseren van de doelstellingen van het Departement Facility Management. Zo streven jullie o.a. naar een optimaal gebruik van de beschikbare ruimte, naar een duurzame huisvesting en naar een geïntegreerde bevoorradingsketen.
 • Je beheert het jaarlijks budget dat wordt aangewend binnen FM (voor stad en OCMW) is dit gemiddeld ongeveer 35 miljoen euro op exploitatie en 50 miljoen euro voor investeringen.
 • Daarnaast heb je als kernopdracht om de lopende reorganisatie, waarbij de stads- en OCMW-diensten samengevoegd worden in het nieuwe organisatiemodel, verder te implementeren.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor het verder uitwerken van gemeenschappelijke processen en werkwijzen, samenstelling van de nieuwe teams, de vernieuwde afspraken met de klanten en de uitrol van het nieuwe klantenmodel,…
 • Als departementshoofd ondervind je geen moeite om een open en constructieve dialoog aan te gaan met alle stakeholders: o.a. leidinggevenden, medewerkers, klanten, vakorganisaties,… Op deze manier kom je tot een geslaagde en gedragen reorganisatie. 

Voor meer informatie over de functie inhoud kan je terecht bij Mieke Hullebroeck, algemeen directeur, 09 266 50 20.

Gent gaat voluit voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun schitterende kwaliteiten, passies en vaardigheden. Je kans om mee te bouwen aan de stad wordt niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, handicap, nationaliteit, …
Wat zijn de voorwaarden?

 • Je hebt een master diploma.

Indien je denkt een gelijkwaardig diploma te hebben, moet je dit aantonen met de nodige documenten.

Indien je laatstejaarsstudent bent, dien je het bewijs te leveren dat je laatstejaarsstudent bent op moment van uiterste inschrijvingsdatum.                                                                                                                       

Indien je een buitenlands diploma hebt, moet je vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest voorleggen of het bewijs leveren dat je de gelijkwaardigheid van jouw diploma hebt aangevraagd.

 • Je hebt 6 jaar relevante leidinggevende ervaring in een context van een grote organisatie of met belangrijke projecten of programma's. Hierbij zijn global management en het aansturen van een eigen team kernopdrachten..

Daarnaast voldoe je aan de algemene voorwaarden.
Wat zijn de selectiestappen?

De selectieprocedure bestaat uit:

 • Een functie-specifiek deel waarin je jouw motivatie brengt en een beperkt aantal competenties aantoont in een interview. Indien je bij de 10 sterkste kandidaten bent, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Een assessment afgenomen door een extern selectiekantoor. In dit assessment ga je de relevante competenties voor de funcite aantonen via verschillende selectietechnieken. Indien je de beoordeling 'gunstig' of 'gunstig met voorbehoud' krijgt, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Er kan gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een case, presentatie of rollenspel voor te bereiden.

In de selectieprocedure worden volgende competenties gemeten: klantgericht handelen, resultaatgericht werken, coachen, team leiden, conceptualiseren, beslissen, omgevingsbewust handelen, samenwerken en overtuigen.

Iets voor jou? Schrijf je uiterlijk in op 15/04/2019. Klik onderaan op deze pagina op solliciteren.

Bezorg ons zeker volgende documenten door ze toe te voegen aan jouw dossier ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum 15/04/2019:

 • een recent cv (of vul je werkervaring en opleidingen in de voorziene velden in).
 • een kopie van jouw masterdiploma of een bewijs dat je laatstejaarsstudent bent. Indien je een buitenlands diploma hebt: een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je dit hebt aangevraagd.

Je sollicitatie is pas geldig als je alle gevraagde documenten aan je dossier hebt toegevoegd.

Solliciteer je voor een job waarvoor relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in jouw cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.
Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling op A10a - A10b-niveau.
 • Een mandaatperiode van 6 jaar. Het mandaat wordt met dezelfde duur verlengd indien je op het einde van elke zesjarige periode een gunstig evaluatieresultaat hebt behaald.

 • Een aantrekkelijk salaris (bruto maandelijks loon vanaf € 5.960 (6 jaar anciënniteit)) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • Laat je inspireren door een ruim opleidingsaanbod dat aansluit bij je taken en behoeften.
 • Maaltijdcheques;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen.
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren.

De plaats van tewerkstelling is Sint-Salvatorstraat 16 te 9000 Gent.

Met deze selectieprocedure leggen we een wervingsreserve aan. De wervingsreserve kan gebruikt worden voor toekomstige vacatures.
Heb je nog vragen over de procedure?

Voor meer informatie over de procedure en arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Laure Caus (09 266 75 78), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.

Heb je nog andere vragen? Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.