Gent roze

directeur (m/v/x)

barmhartig personeelsleider - Dienst HR Coördinatie en Sodigent

Beschrijving

De Stad Gent en het OCMW Gent werken met meer dan 6.000 mensen aan een optimale dienstverlening voor een open, solidaire, wijze en kindvriendelijke stad. Heb je zin om je dagelijks in te zetten voor de Gentenaars en je DNA te laten versmelten met dat van de stad? Je komt terecht in een betrokken werkomgeving met aandacht voor je werk-privébalans en een innoverende blik op de toekomst.

Laat de stad door je aderen stromen bij de Dienst HR coördinatie en Sodigent. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars:

Als directeur sta je aan het hoofd van de nieuwe dienst HR Coördinatie en Sodigent. Deze dienst wordt een samenvoeging van de huidige dienst HR Data en Planning en (het grootste deel van) de dienst HR Beleidsondersteuning. De dienst bestaat uit een 23-tal VTE, waarvan je 7 medewerkers rechtstreeks coacht.
De overige medewerkers rapporteren in tweede lijn aan jou.

De dienst HR Coördinatie en Sodigent maakt deel uit van het departement HR. Als directeur rapporteer je aan het departementshoofd HR.

 

In deze dienst wordt een divers gamma van thema’s behandeld en gecoördineerd:

·        Coördinatie facility management voor het ganse departement HR

·        Financiële opvolging en coördinatie voor het ganse departement HR

·        Kwaliteitscoördinatie door middel van opvolging strategie en indicatoren voor het departement HR 

·        Interne communicatie over diverse HR-thema’s zowel binnen HR als organisatie brede HR- communicatie

·        Coördinatie en invulling van technologie, data en rapportering zowel op departements- als organisatieniveau

·        Coördinatie en invulling van personeelsplanning en budgettering (departements- en organisatiebreed)

·        Coördinatie en organisatie van personeelsevenementen

·        Opvolging vzw Sodigent, deze vzw heeft een ruimere doelgroep dan Stad en OCMW Gent en biedt als sociale dienst voor personeelsleden maatschappelijke ondersteuning, financiële voordelen en activiteiten aan hun leden aan

 

Als verantwoordelijke voor de dienst sta je in voor het (verder) uitwerken van een visie met betrekking tot de thema’s binnen de dienst met als doel het optimaliseren van de dienstverlening. Hiervoor doe je beroep op de experten binnen je dienst en kan je afstemmen met de collega’s van het HR Directieteam.

Deze visie kan betrekking hebben op een nieuwe of aangepaste manier van het servicen van de klanten (vb. rapportering, budgettering en workforceplanning) of op een nieuw of aangepast beleid (vb. personeelsevenementen, Sodigent).

 

Je zorgt, binnen het beleidskader, voor de aanpassing en optimalisatie van procedures. Zo zorg je voor:

·        een continue verbetering van bestaande processen met het oog op klantgerichtheid,

·        de ontwikkeling en uitrol van nieuw beleid of nieuwe services voor de klanten,

·        de coördinatie van verschillende aspecten binnen het departement HR: communicatie, facility management, financiën, kwaliteit, ICT op maat van de evoluties van het departement.

 

Als directeur ben je budgethouder voor je eigen dienst, maar moet je daarnaast nog 2 andere budgetten managen:

·        Het werkings- en personeelsbudget van HR: hiervoor is het departementshoofd eindverantwoordelijke, maar de planning gebeurt in de dienst HR Coördinatie en Sodigent, alsook de monitoring en periodieke rapportering hierover naar het HR Directieteam en het departementshoofd, op basis waarvan weloverwogen beslissingen kunnen genomen worden.

·        Het volledige personeelsbudget voor stad en OCMW Gent wordt binnen de workforceplanning opgemaakt. De planning, monitoring en periodieke rapportering aan het beleid en het managementteam valt ook binnen de verantwoordelijkheid van de dienst.

Het personeels- en werkingsbudget van de vzw Sodigent maakt deel uit van het totaal binnen HR maar vraagt nog een afzonderlijke monitoring en goedkeuringsflow

Voor meer informatie over de functie inhoud kan je terecht bij Klaartje Huyge, departementshoofd HR, op het nummer 0477/19 79 14.

Gent gaat voluit voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun schitterende kwaliteiten, passies en vaardigheden. Je kans om mee te bouwen aan de stad wordt niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, handicap, nationaliteit, …

Wat zijn de voorwaarden?

Om deel te nemen via aanwerving, moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • je hebt minimaal 4 jaar relevante professionele leidinggevende ervaring 

Daarnaast voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Wat zijn de selectiestappen?

De selectieprocedure bestaat voor aanwerving uit:

 • Een niveaubepalende test als je niet beschikt over een masterdiploma. Deze bestaat uit computergestuurde selectietesten op het niveau van de functie. Indien je slaagt, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Een functie-specifiek deel waarin je jouw motivatie brengt en een beperkt aantal competenties aantoont in een interview. Je moet 50% behalen om te slagen in dit onderdeel. Met deze punten wordt verder geen rekening gehouden, tenzij op alle overige selectieonderdelen een ex aequo behaald wordt.
 • Een assessment afgenomen door een extern selectiekantoor. Je managementvaardigheden en leiderscapaciteiten worden gemeten. Indien je de beoordeling 'gunstig' of 'gunstig met voorbehoud' krijgt, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Er kan gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een case, presentatie of rollenspel voor te bereiden. Dit gedeelte staat op 100 punten. Je moet 60% behalen in dit selectieonderdeel.

In de selectieprocedure worden volgende competenties gemeten: klantgericht handelen, resultaatgericht werken, coachen, team leiden, conceptualiseren, beslissen, omgevingsbewust handelen, rapporteren, overtuigen en technische vaardigheden beheersen.

Iets voor jou? Schrijf je uiterlijk in op 25/03/2019. Klik onderaan op deze pagina op solliciteren.

Bezorg ons zeker volgende documenten door ze toe te voegen aan jouw dossier ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum 25/03/2019: 

 • een recent cv (of vul je werkervaring en opleidingen in de voorziene velden in).
 • als je een master diploma hebt, voeg dit dan toe aan jouw online dossier. Mogelijks worden een aantal computergestuurde testen voor jou niet-eliminerend.

Je sollicitatie is pas geldig als je alle gevraagde documenten aan je dossier hebt toegevoegd.

Solliciteer je voor een job waarvoor relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in jouw cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.

Als dit jouw job wordt, wat krijg je dan van ons?

 • Een voltijdse statutaire tewerkstelling van onbepaalde duur
 • Een aantrekkelijk salaris: startloon van 4040 euro bruto. Dit ligt hoger met relevante anciënniteit
 • Maaltijdcheques
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding
 • Een gratis hospitalisatieverzekering.
 • Eindejaarspremie
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen
 • Eventueel mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren

De plaats van tewerkstelling is in De Stroom, Franklin Rooseveltlaan 1, 9000 Gent.

Met deze selectieprocedure leggen we een wervingsreserve aan. De wervingsreserve kan gebruikt worden voor toekomstige vacatures.

Als je verandert van functie en/of je gaat over naar een leidinggevende functie, doorloop je een nieuwe proeftijd/inloopperiode.

Heb je nog vragen over de procedure?

Voor meer informatie over de procedure en arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Freya Clauwaert (09 266 75 72), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.

Heb je nog andere vragen? Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.