Gent roze

directeur (m/v/x)

coach in co-creatie - Dienst Beleidsparticipatie

Beschrijving

De Stad Gent en het OCMW Gent werken met meer dan 6.000 mensen aan een optimale dienstverlening voor een open, solidaire, wijze en kindvriendelijke stad. Heb je zin om je dagelijks in te zetten voor de Gentenaars en je DNA te laten versmelten met dat van de stad? Je komt terecht in een betrokken werkomgeving met aandacht voor je werk-privébalans en een innoverende blik op de toekomst.

De werking?

De Dienst Beleidsparticipatie zorgt voor inspraak, participatie en cocreatie zowel stadsbreed als in alle 25 Gentse wijken. We zoeken hoe iedereen op maat een rol kan opnemen om samen vorm en richting te geven aan onze steeds veranderende stad. Cruciaal binnen die werking is de inclusieve en geïntegreerde benadering. We willen daarbij maximaal anticiperen op de steeds veranderende stedelijke context, aan de hand van experimenten, onderzoek, en via kennisuitwisseling.

We modereren deze participatie niet alleen, maar ontwikkelen deze reflex en competenties ook zoveel mogelijk bij andere diensten en partners. Daarom maken we verder werk van kennisopbouw en uitwisseling, en willen zo evolueren tot een Gents expertisecentrum op het vlak van inspraak, participatie en cocreatie.

Jouw team?

 • De wijkregisseurs informeren en consulteren de burger op diverse manieren, volgen de signalen op, speuren naar boeiende opportuniteiten voor de wijk, stimuleren initiatieven en leggen de nodige verbindingen, vanuit hun helikopteroverzicht over de wijk en het stedelijk beleid, hun intern en extern netwerk en het maatschappelijk debat.
 • De andere collega’s opereren stadsbreed en over een aantal wijken. Zij richten zich op het inbrengen van een mensgerichte aanpak binnen eerder systemische domeinen (bv. project Gent Sint-Pieters, Ruimte voor Gent en stadsvernieuwingsprojecten) en leggen de nodige linken tussen de verschillende wijken(gordels). Van daaruit organiseren zij grootschalige participatietrajecten en stimuleren en ondersteunen zij burgerinitiatieven, zoals buurtbeheer, tijdelijke invullingen en burgerbudget.

Jouw taak: 

Laat de stad door je aderen stromen bij de Dienst Beleidsparticipatie van het Departement Bedrijfsvoering. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:

Je coördineert de dienst zowel inhoudelijk als organisatorisch. Dit betekent dat je ervoor zorgt dat alles draait en de processen blijven vloeien.

 • Je zorgt voor een inhoudelijke samenhang tussen de verschillende thema’s en teams
 • Je zet de beschikbare middelen efficiënt in
 • Het opzetten van effectieve procedures en processen doe je als de beste
 • Daarnaast is een duidelijke rapportering voor jou vanzelfsprekend

Je team bestaat uit 20 medewerkers, waarvan 13 wijkregisseurs. Jij bent hier de coach die ervoor zorgt dat zij zich zelfzeker voelen om hun eigen rol ten volle op te nemen.

 • Je stoomt medewerkers klaar om met verschillende problemen en moeilijkere dossiers aan de slag te kunnen.
 • Je zorgt ervoor dat ze maatwerk kunnen bieden bij het zoeken naar oplossingen.
 • Je hebt naast je focus op groei en autonomie binnen de teams ook voldoende aandacht voor een zekere eenvormigheid binnen de aanpak.

Daarnaast zorg je ervoor dat het bestaande netwerk behouden blijft, maar bovenal verder geprofessionaliseerd en versterkt wordt.

 • Je houdt hierbij rekening met de heterogene doelgroep en stakeholders. Inderdaad, dit is een moeilijke oefening, waarbij jij als directeur rekening houdt met een aantal visies, belangen en uitgangspunten.
 • Je krijgt energie om te balanceren tussen een politieke context, stedelijke diensten en diverse externe groepen (burgerbewegingen, academici, economische actoren, overheden,…).

De Dienst Beleidsparticipatie is, samen met een aantal andere betrokken teams, betrokken in een interne – uiteraard participatieve- reorganisatieoefening. De uiteindelijke nieuwe structuur en -opdracht van de dienst kunnen dus in de toekomst breder of anders ingevuld zijn dan nu. Ook hier zet je samen met alle medewerkers je schouders onder een wendbare organisatie.

Voor meer informatie over de functie inhoud kan je terecht bij Philippe Vandenweghe, directeur-interimmanager Strategie, Organisatie & Participatie op het nummer 09 266 55 38.

Gent gaat voluit voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun schitterende kwaliteiten, passies en vaardigheden. Je kans om mee te bouwen aan de stad wordt niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, handicap, nationaliteit, …
 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je hebt 4 jaar relevante professionele leidinggevende ervaring

Daarnaast voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Wat zijn de selectiestappen?

De selectieprocedure bestaat uit:

 • Computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze testen worden enkel afgenomen als je niet beschikt over een masterdiploma en deelneemt via aanwerving. 
 • Een kort mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een beperkt aantal competenties aantoont in een interview. Indien je slaagt en indien je bij de 10 sterkste kandidaten bent, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Een assessment afgenomen door een extern selectiekantoor. In dit assessment ga je de relevante competenties voor de funcite aantonen via verschillende selectietechnieken. Indien je de beoordeling 'gunstig' of 'gunstig met voorbehoud' krijgt, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Er kan gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een case, presentatie of rollenspel voor te bereiden.

In de selectieprocedure worden volgende competenties gemeten: klantgericht handelen, resultaatgericht werken, coachen, team leiden, conceptualiseren, beslissen, omgevingsbewust handelen, rapporteren, overtuigen en technische vaardigheden beheersen.

Iets voor jou? Schrijf je uiterlijk in op 03/06/2019Klik onderaan op deze pagina op solliciteren.

Bezorg ons zeker volgende documenten door ze toe te voegen aan jouw dossier ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum 03/06/2019: 

 • een recent cv (of vul je werkervaring en opleidingen in de voorziene velden in).
 • als je een masterdiploma hebt, voeg dit dan toe aan jouw online dossier. Mogelijks worden een aantal computergestuurde testen voor jou niet-eliminerend.

Je sollicitatie is pas geldig als je alle gevraagde documenten aan je dossier hebt toegevoegd.

Solliciteer je voor een job waarvoor relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in jouw cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.

 

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse statutaire tewerkstelling van onbepaalde duur op A-niveau; Als interne medewerker behoud je jouw statuut.
 • Een aantrekkelijk salaris (bruto maandelijks loon vanaf € 4.466 (4 jaar anciënniteit)) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • Laat je inspireren door een ruim opleidingsaanbod dat aansluit bij je taken en behoeften.
 • Maaltijdcheques;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren.

De plaats van tewerkstelling is Franklin Rooseveltlaan 1, 9000 Gent.

Met deze selectieprocedure leggen we een wervingsreserve aan. De wervingsreserve kan gebruikt worden voor toekomstige vacatures.

Als je verandert van functie en/of je gaat over naar een leidinggevende functie, doorloop je een nieuwe proeftijd/inloopperiode.

 

Heb je nog vragen over de procedure?

Voor meer informatie over de procedure en arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Freya Clauwaert (09 266 75 72), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.

Heb je nog andere vragen? Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.