Gent roze

directeur (m/v/x)

directeur - Schoolbestuur Stedelijk Onderwijs Gent

Beschrijving

De Stad Gent, het OCMW Gent en het Stedelijk Onderwijs werken met meer dan 10.000 mensen aan een optimale dienstverlening voor een open, solidaire, wijze en kindvriendelijke stad. Heb je zin om je dagelijks in te zetten voor de Gentenaars en je DNA te laten versmelten met dat van de stad? Je komt terecht in een betrokken werkomgeving met aandacht voor je werk-privébalans en een innoverende blik op de toekomst.

Laat de stad door je aderen stromen bij het Schoolbestuur Stedelijk Onderwijs Gent van het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken.

Als directeur sta je aan het hoofd van het Stedelijk Onderwijs Gent. Het Stedelijk Onderwijs Gent telt ongeveer 23.600 leerlingen en cursisten en 2.600 personeelsleden. Dit binnen 45 scholen in het basisonderwijs, 11 secundaire scholen, 2 internaten, 3 academies van het deeltijds kunstonderwijs en een aanbod in het volwassenenonderwijs in Gent.
Het Stedelijk Onderwijs Gent ressorteert onder het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd.

Als directeur Schoolbestuur Stedelijk Onderwijs Gent heb je de algemene leiding van het Stedelijk Onderwijs en neem je het globaal management van het schoolbestuur en haar structuren op. Zo zorg je voor het performant runnen van de scholen die het bestuur vertegenwoordigt. Samen met je directiecomité versterk je de scholen in hun brede maatschappelijke opdracht.
Je geeft rechtstreeks leiding aan de leden van de staf van het Stedelijk Onderwijs Gent: de coördinerend directeurs, de beleidsmedewerkers (organisatorisch en pedagogisch) en de ondersteunende dienstverleners. Dit gaat over een tiental medewerkers. De meeste van je medewerkers sturen op hun beurt ook een team aan.
Als directeur ben je de spilfiguur tussen beleid op organisatieniveau en schoolniveau. Je ondersteunt en geeft mee richting aan het beleidsvoerend vermogen van elke school. Hierbij neem je o.a. volgende initiatieven:
- Mee inspireren van en vorm geven aan het onderwijsaanbod binnen de thematiek van de grootstedelijke context.
- Verbinding leggen tussen het strategisch beleid en het operationele schoolbeleid.
- Ondersteunen en richting geven aan het beleidsvoerend vermogen van elke school.
- Ontwikkelen van formele netwerken van scholen rond prioritaire en actuele onderwijskundige thema’s.
- Initiëren en activeren van netwerken die dynamisch en flexibel inspelen op actuele onderwijskundige en maatschappelijke uitdagingen.
- Inzetten op het via netwerken ontwikkelen van deskundigheid, kennisdeling en datageletterdheid.
- Bewaken en ontwikkelen van de gelijkgerechtigdheid van de verschillende scholen.
- Voldoende voeling houden met wat er leeft op de klasvloer.
- Verbindend werken met/tussen alle interne/externe onderwijsactoren.

In een landschap van complexe maatschappelijke uitdagingen bepaal je de richting en dit telkens met voldoende sponsorship voor de ideeën in relatie met het beleid en andere stakeholders.
Verdere concretisering van de functie kan beknopt worden omschreven als volgt:
- Je draagt de eindverantwoordelijkheid over de goede werking van het Stedelijk Onderwijs Gent, m.i.v. managementrapporteringen, budgetopmaak en -controle, personeelsplanning, kwaliteits- en verandermanagement.
- Je hebt een belangrijke adviesfunctie naar beleid, management, departement en andere stadsdiensten. Met onder andere een rol in het directieteam van het departement, vooral in functie van de onderlinge afstemming en samenwerking tussen de diensten. Je vertegenwoordigt het Stedelijk Onderwijs Gent ook op de gemeenteraadscommissies.
- Je hebt een overleg- en onderhandelrol in functie van de relevante netwerken en partnerschappen: o.a. Lokaal Overleg Platform, regiegroep Onderwijsbeleid Gent, vakorganisaties, Brede School, OVSG,…
- Je zet de interne en externe communicatie-strategie op.
- Je draagt verantwoordelijkheid over een grote budgettaire enveloppe van zowel werkingsmiddelen als investeringsbudget.

Voor meer informatie over de functie inhoud kan je terecht bij Adelbrecht Haenebalcke, departementshoofd Onderwijs, Opvoeding en Jeugd op het nummer 0496 59 76 26. 

Gent gaat voluit voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun schitterende kwaliteiten, passies en vaardigheden. Je kans om mee te bouwen aan de stad wordt niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, handicap, nationaliteit, …

Wat zijn de voorwaarden?

Om deel te nemen via aanwerving, moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • een master diploma 

Indien je denkt een gelijkwaardig diploma te hebben, moet je dit aantonen met de nodige documenten.

Indien je laatstejaarsstudent bent, dien je het bewijs te leveren dat je laatstejaarsstudent bent op moment van uiterste inschrijvingsdatum.                                                                                                                       

Indien je een buitenlands diploma hebt, moet je vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest voorleggen of het bewijs leveren dat je de gelijkwaardigheid van jouw diploma hebt aangevraagd.

 • minimaal 6 jaar relevante leidinggevende ervaring in een context van een grote organisatie of met belangrijke projecten of programma's. Hierbij zijn global management en het aansturen van een eigen team kernopdrachten. 

Daarnaast voldoe je aan de algemene voorwaarden

Wat zijn de selectiestappen?

De selectieprocedure bestaat voor interne mobiliteit, bevordering en aanwerving uit:

 • Een eliminerend functiespecifiek deel. In dit deel worden een beperkt aantal competenties en motivatie gemeten aan de hand van een interview met (een afvaardiging van) de selectiecommissie. Je moet 50% behalen om te slagen in dit onderdeel om tot de volgende proeven toegelaten te worden. Met deze punten wordt verder geen rekening gehouden, tenzij op alle overige selectieonderdelen een ex aequo behaald wordt.
 • Een eliminerend psychotechnisch deel (assessment center). Dit gedeelte bestaat uit testen op managementvaardigheden en leiderscapaciteiten op het niveau van de functie, aangevuld met een persoonlijkheidsonderzoek op het profiel van de functie. Het psychotechnisch deel resulteert in één van volgende beoordelingen: 'gunstig', 'gunstig met voorbehoud' of 'ongunstig'. Indien je een beoordeling 'gunstig' of 'gunstig met voorbehoud' krijgt, word je toegelaten tot het volgende selectieonderdeel.-
 • Een eliminerend mondeling deel. In dit mondeling deel worden competenties en motivatie gemeten door o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases,… te bevragen. Eventueel dien je een presentatie of dergelijke te geven.

Dit gedeelte staat op 100 punten. Kandidaten moeten 60% behalen om te slagen in dit selectieonderdeel

 

Iets voor jou? Schrijf je uiterlijk in op 11/03/2019. Klik onderaan op deze pagina op solliciteren.

Bezorg ons zeker volgende documenten door ze toe te voegen aan jouw dossier ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum 11/03/2019:

 • een recent cv (of vul je werkervaringen en opleidingen in de voorziene velden in)
 • een kopie van jouw diploma of een bewijs dat je laatstejaarsstudent bent. Indien je een buitenlands diploma hebt: een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je dit hebt aangevraagd.

Je sollicitatie is pas geldig als je alle gevraagde documenten aan je dossier hebt toegevoegd.

Solliciteer je voor een job waarvoor relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in jouw cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse statutaire tewerkstelling van onbepaalde duur op A-niveau;
 • Een aantrekkelijk salaris (bruto maandelijks loon vanaf € 5.824,80 (6 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • Laat je inspireren door een ruim opleidingsaanbod dat aansluit bij je taken en behoeften.
 • Maaltijdcheques;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering.
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren

De plaats van tewerkstelling is Campus Prins Filip, Jubileumlaan 217, 9000 Gent.

Met deze selectieprocedure leggen we een wervingsreserve aan. 

Heb je nog vragen over de procedure?

Voor meer informatie over de procedure en arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Freya Clauwaert (09 266 75 72), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.

Heb je nog andere vragen? Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.