Gent Lichtblauw

preventieadviseur risicobeheersing (m/v/x)

bewaker van de arbeidsveiligheid - Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij de Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars.

 

De Interne Preventiedienst staat onafhankelijk en rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur. De dienst bestaat uit een afdeling Risicobeheersing, een afdeling Psychosociaal Welzijn en een afdeling Ondersteuning. Je komt terecht in de afdeling Risicobeheersing die momenteel bestaat uit zeven preventieadviseurs. Je werkt o.a. samen met de EDPBW, de interne en de externe preventieadviseurs psychosociale aspecten, en de collega’s van de afdeling Ondersteuning.
Als preventieadviseur risicobeheersing sta je ter beschikking van de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn, de werknemers en de strategische partners (HR en Facility Management) voor al hun vragen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en meer bepaald de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het welzijns- en preventiebeleid en het dynamische risicobeheersingssysteem.

 • Je vervult jouw rol als adviseur vanuit een oplossingsgericht en samenwerkend perspectief. Je bent zichtbaar en aanwezig bij onze interne partner-klanten en hun activiteiten, en je begrijpt hun noden. Je blinkt uit in sensibiliserende en motiverende communicatie. Je voert nauwkeurige en relevante risico gebaseerde en participatieve analyses uit en houdt jouw kennis van wetgeving en best-practices voortdurend scherp.
 • Enerzijds voer je taken en opdrachten uit als ‘key account’ voor een specifiek deel van de organisatie. Anderzijds specialiseer je in een deel van de wet- en regelgeving en voer je jouw taken als expert uit in de volledige organisatie.
 • Je verleent advies over de organisatie van de arbeidsplaats, de werkpost, de omgevingsfactoren en fysische, chemische, carcinogene en biologische agentia, de arbeidsmiddelen en de individuele- en collectieve uitrusting.
 • Samen met de werkgever in hiërarchische lijn/collega’s PA/medewerkers identificeer en analyseer je risico’s en adviseer je de werkgever/hiërarchische lijn/medewerkers over mogelijke preventieve maatregelen. Dit in het kader van het dynamisch risicobeheersingssysteem of het onderzoek van incidenten, bijna-ongevallen en arbeidsongevallen.
 • Je werkt mee aan de uitwerking van de interne noodprocedures en aan de organisatie van de eerste hulp van werknemers. Hiernaast neem je deel aan het onderzoek van arbeidsongevallen.
 • Je stelt documenten op in het kader van de keuze, de aankoop, het gebruik en het onderhoud van arbeidsmiddelen, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Je staat in voor de vorming van de werknemers bij indiensttreding, verandering van functie, invoering van een nieuw arbeidsmiddel of nieuwe technologie.
 • Vanuit jouw expertise werk je nauw samen met de arbeidsgeneesheren o.a. in het kader van werkplaatsbezoeken en neem je deel aan het paritair overleg.

Voor meer informatie over de functie inhoud kan je terecht bij Guy Vanhoorde, opdrachthouder Veiligheid, Gezondheid en Welzijn via 09 266 58 47 of via Guy.Vanhoorde@stad.gent.

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op A-niveau. Als interne medewerker behoud je jouw statuut.
 • Een aantrekkelijk salaris (bruto maandelijks loon vanaf € 3108 (0 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen.
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden.
 • Laat je inspireren door een ruim opleidingsaanbod dat aansluit bij je taken en behoeften.
 • Maaltijdcheques;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen 
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren.

De plaats van tewerkstelling is IDPBW, Franklin Rooseveltlaan 1 in Gent.

Met deze selectieprocedure leggen we een wervingsreserve aan. De wervingsreserve kan gebruikt worden voor toekomstige vacatures.
Wat zijn de voorwaarden?

Om deel te nemen via aanwerving moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Je hebt met succes de aanvullende vorming preventieadviseur niveau 1 gevolgd of je bent momenteel in opleiding. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding het attest effectief behaald hebt.
 • Je beschikt over een masterdiploma of 1 jaar relevante professionele werkervaring in het werkveld van preventie. 

Indien je denkt een gelijkwaardig diploma te hebben, moet je dit aantonen met de nodige documenten.

Indien je laatstejaarsstudent bent, dien je het bewijs te leveren dat je laatstejaarsstudent bent op moment van uiterste inschrijvingsdatum.                                                                                                                   

Indien je een buitenlands diploma hebt, moet je vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest voorleggen of het bewijs leveren dat je de gelijkwaardigheid van jouw diploma hebt aangevraagd.
Daarnaast voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Wat zijn de selectiestappen?

De selectieprocedure bestaat voor aanwerving uit:

 • Computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze testen zijn eliminerend als je niet beschikt over een masterdiploma. De testen kunnen aangevuld worden met een persoonlijkheidsvragenlijst.
 • Een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Er kan gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een case, presentatie of rollenspel voor te bereiden.

In de selectieprocedure worden volgende competenties gemeten: klantgericht handelen, resultaatgericht werken, rapporteren, samenwerken, analyseren, probleemoplossend werken, omgevingsbewust handelen en technische vaardigheden beheersen.

Iets voor jou? Schrijf je uiterlijk in op 27/05/2019. Klik onderaan op deze pagina op solliciteren.

Bezorg ons zeker volgende documenten door ze toe te voegen aan jouw dossier ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum 27/05/2019: 

 • een recent cv (of vul je werkervaring en opleidingen in de voorziene velden in). Solliciteer je voor een job waarvoor relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in jouw cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.
 • een kopie van jouw diploma of een bewijs dat je laatstejaarsstudent bent. Indien je een buitenlands diploma hebt: een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je dit hebt aangevraagd.
 • als je een master diploma hebt, voeg dit dan toe aan jouw online dossier. Mogelijks worden een aantal computergestuurde testen voor jou niet-eliminerend.
 • een bewijs dat je met succes de aanvullende vorming preventieadviseur niveau 1 hebt gevolgd of momenteel in opleiding bent. 

Heb je nog vragen over de procedure?

Voor meer informatie over de procedure en arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Freya Clauwaert (09 266 75 72), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg. Heb je nog andere vragen? Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Gent is voor iedereen!

Gent gaat voluit voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun schitterende kwaliteiten, passies en vaardigheden. Je kans om mee te bouwen aan de stad wordt niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, handicap, nationaliteit, …

Tom en Stijn zijn reeds overtuigd!

Sinds begin dit jaar werk ik bij Stad Gent als preventieadviseur en ik ben heel blij met mijn job! Ik heb veel uitdaging en afwisseling, kan zelfstandig en flexibel werken, en dat in een sterk team met toffe collega's!

Tom Van Petegem, Preventieadviseur

Ik kan mijn collega Tom enkel bijtreden. Ik werk nu iets langer dan een jaar voor de Stad Gent als preventieadviseur. Topjob met topcollega’s in een maatschappelijk zeer relevante organisatie waar geen enkele dag dezelfde is. Het is hier wijs werken!

Stijn Pauwels, Preventieadviseur