Gent Beige

technisch medewerker (m/v/x)

technische kracht - Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Beschrijving

De Stad Gent werkt met meer dan 4.000 mensen aan een optimale dienstverlening voor een open, solidaire, wijze en kindvriendelijke stad. Heb je zin om je dagelijks in te zetten voor de Gentenaars en je DNA te laten versmelten met dat van de stad? Je komt terecht in een betrokken werkomgeving met aandacht voor je werk-privébalans en een innoverende blik op de toekomst.

Laat de stad door je aderen stromen bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen van het Departement Publieke Ruimte. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:

Jouw hoofdopdracht is het uitvoeren van controles op het openbaar domein, in het bijzonder met betrekking tot de (toepassing van) reglementen en vergunningen die daar gelden. Hierdoor zorg je ervoor dat het stadsbestuur van Gent zijn bevoegdheid terzake op een kwaliteitsvolle en efficiënte manier kan uitvoeren.

 

Dit doe je door middel van volgende opdrachten:

 • Jij controleert de uitvoering van reglementen en vergunningen op het openbaar domein . Dit kunnen zowel werken zijn van Stad Gent als van nutsmaatschappijen bijvoorbeeld, eandis, proximus, … Dit vormt het grootste deel van jouw werk. Dit houdt onder meer in dat je:
  • ter plaatse gaat om vast te stellen op welke manier de werken worden uitgevoerd en nagaat of dit conform de reglementen en vergunningen gebeurt
  • indien nodig, een (beperkt) aantal (op)metingen uitvoert
  • met de vergunninghouder bespreekt hoe ze het werk/vergunning moeten uitvoeren en in geval van een overtreding welke acties zij moeten ondernemen om zich in orde te stellen
  • eventuele inbreuken detecteert, vaststelt en noteert 
  • de vergunninghouder een technisch advies geeft binnen het kader van de geldende reglementen
  • hun vragen/klachten zelfstandig oplost, of in geval die buiten jouw bevoegdheid vallen correct doorverwijst
 • Je staat in voor administratieve opdrachten en voor het leggen van contacten die nodig zijn om de jouw toegewezen dossiers optimaal op te volgen. Dit houdt onder meer in dat je:
  • verantwoordelijk bent voor de praktische organisatie en afwerking van jouw plaatsbezoeken
  • de dossiers administratief controleert, vervolledigt, opvolgt en beheert en de correcte procedures toepast
  • nota’s neemt van de vaststellingen (vaak proces-verbaal genoemd)
  • brieven, e-mails en faxen opstelt, uitwerkt en/of behandelt 
  • gevraagde documenten en formulieren voor jouw interne en/of externe klanten invult, verwerkt, doorstuurt en opvolgt
  • bestanden/databases opmaakt, aanvult en/of actueel houdt
 • Je voert de toezichthoudende bevoegdheid uit die je hebt binnen jouw verantwoordelijkheidsgebied. Dit houdt in het doen van de nodige vaststellingen ter plaatse, de schriftelijke bevestiging daarvan en gebeurlijk het (laten) verwijderen van wederrechterlijke innemingen.

Voor meer informatie over de functie inhoud kan je terecht bij Sven Wannyn, adjunct van de directie, op het nummer 09 266 78 49.

 

Gent gaat voluit voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun schitterende kwaliteiten, passies en vaardigheden. Je kans om mee te bouwen aan de stad wordt niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, handicap, nationaliteit, …

 

Wat zijn de voorwaarden?

Om deel te nemen via aanwerving, moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • je beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs of hieraan gelijkgesteld
 • een rijbewijs B (handgeschakeld) 

 

Daarnaast voldoe je aan de algemene voorwaarden

 

 

Wat zijn de selectiestappen?

De selectieprocedure bestaat uit:

·     Een schriftelijk deel, enkel indien er meer dan 21 kandidaten zijn, waarbij je kennisvragen, probleemsituaties of cases beantwoordt. Je moet 50% behalen om te slagen in dit onderdeel. / Indien je bij de 21 sterkste kandidaten bent, ga je door naar het volgende selectieonderdeel

·     Niet-eliminerende computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze kunnen eventueel aangevuld worden met een persoonlijkheidsvragenlijst. Dit selectieonderdeel is adviserend.

·     Een mondeling deel waarbij de motivatie en een aantal competenties via een interview worden beoordeeld door o.a.werkervaring, kennis van de functie-inhoud en cases te bevragen. Er kan gevraagd worden om voorafgaand het interview een case, presentatie of rollenspel voor te bereiden. Je moet 60% behalen in dit selectieonderdeel om te slagen in de selectieprocedure.

 

In de selectieprocedure worden volgende competenties gemeten: klantgericht handelen, resultaatgericht werken, assertief handelen, regelgericht werken, rapporteren, organiseren en technische vaardigheden beheersen (materiaalkennis, opbouw van wegenis,...).

 

Iets voor jou? Schrijf je uiterlijk in op 28/01/2019. Klik onderaan op deze pagina op solliciteren.

 

Bezorg ons volgende documenten door ze toe te voegen aan jouw dossier: 

 • een recent cv (of vul je werkervaringen en opleidingen in de voorziene velden in)
 • kopie van jouw rijbewijs

Je sollicitatie is pas geldig als je alle gevraagde documenten aan je dossier hebt toegevoegd.

 

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op C-niveau;
 • Een aantrekkelijk salaris (bruto maandelijks loon vanaf € 1.939,74 (0 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • Laat je inspireren door een ruim opleidingsaanbod dat aansluit bij je taken en behoeften.
 • Maaltijdcheques;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering. Maar wees toch maar voorzichtig;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;

 

Met deze selectieprocedure leggen we een wervingsreserve aan met Pools. De wervingsreserve kan gebruikt worden voor toekomstige vacatures of voor gelijkaardige vacatures bij andere diensten.

Als interne medewerker behoud je jouw statuut. 

Als je verandert van functie doorloop je een nieuwe proeftijd/inloopperiode.

 

Heb je nog vragen over de procedure of de jobinhoud?

Onze Dienst Selectie en Mobiele Ploeg staat voor je klaar. Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Voor meer informatie over de procedure en arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Thomas Van Moerkerke (09 266 75 66), consulent bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.