Gent Lichtblauw

wetenschappelijk medewerker - onderzoeker (m/v/x)

veelzijdige collectieonderzoeker - Design Museum

Beschrijving

In het AGB (autonoom gemeentebedrijf) Kunsten en Design, bundelen het MSK, het Designmuseum en het S.M.A.K. de krachten. Met een innoverende blik op de toekomst koesteren ze kunstcollecties voor de Gentenaars. In elk museum leidt een museumdirecteur alles in schitterende banen, samen met een enthousiast team van stafmedewerkers. Naast de 3 musea is er een zakelijk team, aangestuurd door een algemeen zakelijk directeur. Het team ondersteunt de musea vanuit het AGB Kunsten en Design én het AGB Erfgoed bij management- en ondersteunende processen. Laat de stad door je aderen stromen in het Design Museum. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:

 

Je functie is veelzijdig en bestaat uit verschillende onderdelen:

Onderzoek

 • Je voert onderzoek naar de collectie in functie van algemene kennisopbouw, waardering en naar aanleiding van tijdelijke tentoonstellingen
 • Je initieert en faciliteert onderzoek op de collectie en onderhoudt contacten met de onderzoekswereld in brede zin, zet daartoe initiatieven uit met verschillende partnerorganisaties en begeleidt stages
 • Je hebt geen presentatieangst, je geeft graag lezingen over (aspecten van) de collectie
 • Met je vlotte pen schrijf bijdragen in verschillende vaktijdschriften over (aspecten) van de tentoonstelling
 • Je beantwoordt inhoudelijke adviesvragen op een klantvriendelijke manier
 • Je bouwt een internationaal netwerk uit
 • Je coördineert het publicatiebeleid

Collectievorming

 • Je volgt de collectievorming op en bewaakt hierbij mee het collectieprofiel
 • Je volgt het aankopenbeleid van de bibliotheek op in samenwerking met de Kunstenbib
 • Je werkt in samenwerking met partners een canon uit voor de geschiedenis van het Belgisch design waaruit een hiatenlijst zal voortkomen
 • Je doet onderzoek naar aanbiedingen voor de collectie en prospectie voor verwervingen en onderhoudt daartoe contacten met experten, verzamelaars, ontwerpers of hun erfgenamen en bedrijven
 • Je realiseert samen met de collectiemanager en de assistent onderzoeker een beargumenteerde collectiewaardering  per deelcollectie, door het aantrekken en ondersteunen van externe experts per deelcollectie en het implementeren van de resultaten

(Digitale) ontsluiting van de collectie en de documentatiereeksen/archieven

 • Je begeleidt en ondersteunt de collectieregistrator en collectiemanager in functie van de inhoudelijke registratie van collectiestukken
 • Je werkt mee aan de uitbouw van een digitaal klassement waarin informatie over en beeldmateriaal van collectiestukken worden beheerd
 • Je realiseert samen met de collectieregistrator en collectiemanager de noodzakelijke inhaalbeweging inzake digitale ontsluiting van de collectie
 • Je coördineert de verdere uitbouw van het kenniscentrum (documentatiereeksen, archieven)
 • Je blijft op de hoogte van professionele ontwikkelingen ter zake
 • Je beheert het museumarchief samen met de ICT-verantwoordelijke en de zakelijk beheerder
 • Je begeleidt de medewerker die i.s.m. Architectuurarchief Vlaanderen de dienstverlenende rol m.b.t. erfgoed over vormgeving opneemt

Presentatie van de collectie

 • Je staat mee in voor het onderzoek naar aanleiding van collectiepresentaties
 • Je bent enthousiast om thematische collectiepresentaties te cureren

Voor meer informatie over de functie inhoud kan je terecht bij Annelies De Mey, collectiemanager, op het nummer 09 234 68 82.

 

Gent gaat voluit voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun schitterende kwaliteiten, passies en vaardigheden. Je kans om mee te bouwen aan de stad wordt niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, handicap, nationaliteit, …

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • je beschikt over een masterdiploma kunstwetenschappen. 

Indien je denkt een gelijkwaardig diploma te hebben, moet je dit aantonen met de nodige documenten. Indien je laatstejaarsstudent bent, dien je het bewijs te leveren dat je laatstejaarsstudent bent op moment van uiterste inschrijvingsdatum. Indien je een buitenlands diploma hebt, moet je vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest voorleggen of het bewijs leveren dat je de gelijkwaardigheid van jouw diploma hebt aangevraagd.

 • je beschikt over 2 jaar relevante professionele werkervaring met onderzoek naar collecties en/of archieven of je beschikt over 2 jaar werkervaring als wetenschappelijk medewerker van een museum dat een designcollectie beheert. 

Daarnaast voldoe je aan de algemene voorwaarden

 

Wat zijn de selectiestappen?

 • een niet-eliminerend psychotechnisch deel: Dit gedeelte bestaat uit een capacitair onderzoek op het niveau van de functie, aangevuld met een persoonlijkheidsonderzoek.
 • Indien het totaal aantal kandidaten groter is dan 7, wordt de selectieprocedure uitgebreid met een eliminerend schriftelijk deel: Tijdens dit deel krijg je vragen, cases of proeven gelinkt aan de functie-inhoud. Er mogen slechts 14 kandidaten, in volgorde van de behaalde score, doorgaan naar het mondeling deel.
 • een eliminerend mondeling deel: In dit deel worden er compenties en motivatie gemeten door o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases,... te bevragen. Eventueel dien je een presentatie of dergerlijke te geven. Dit deel staat op 100 punten, je moet 60% behalen om te slagen in dit selectieonderdeel.

 

In de selectieprocedure worden volgende competenties gemeten: klantgericht handelen, resultaatgericht werken, netwerken, schriftelijk communiceren, analyseren, samenwerken, conceptualiseren en technische vaardigheden beheersen (kennis rond design en kunstambachten, ICT toepassingen zoals Adlib,...).

 

Iets voor jou? Schrijf je uiterlijk in op 28/01/2019. Klik onderaan op deze pagina op solliciteren.

 

Bezorg ons zeker volgende documenten door ze toe te voegen aan jouw dossier ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum 28/01/2019: 

 • een recent cv: vermeld zeker de exacte data van je tewerkstellingen en beschrijf de functie-inhoud uitgebreid. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.
 • een kopie van jouw diploma of een bewijs dat je laatstejaarsstudent bent. Indien je een buitenlands diploma hebt: een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je dit hebt aangevraagd.

Je sollicitatie is pas geldig als je alle gevraagde documenten aan je dossier hebt toegevoegd.

Solliciteer je voor een job waarvoor relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in jouw cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.

 

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op A-niveau;
 • Een aantrekkelijk salaris (bruto maandelijks loon vanaf € 3 321 (2 jaar anciënniteit)) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • Laat je inspireren door een ruim opleidingsaanbod dat aansluit bij je taken en behoeften.
 • Maaltijdcheques;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering. Maar wees toch maar voorzichtig;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren.

 

De plaats van tewerkstelling is Design Museum Gent, Jan Breydelstraat 5 - 9000 Gent.

 

Met deze selectieprocedure leggen we een wervingsreserve aan met pools. De wervingsreserve kan gebruikt worden voor toekomstige vacatures of voor gelijkaardige vacatures bij andere diensten.

 

Je valt onder de rechtspostieregeling van het AGB. Dit betekent dat als je nog niet tewerkgesteld bent bij het AGB Kunsten en Design of het AGB Erfgoed, je ontslag zal moeten nemen bij jouw huidige werkgever. Meer informatie vind je hier

 

Heb je nog vragen over de procedure of de jobinhoud?

Voor meer informatie over de procedure en arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Laure Caus (09 266 75 78), consulent bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.

Onze Dienst Selectie en Mobiele Ploeg staat voor je klaar. Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.